Egirs - Boende för livet

Som Mjölbys största privata fastighetsbolag har vi möjlighet att erbjuda en bostad efter dina behov, oavsett om du söker en nyare eller äldre standard, litet eller smått.

Vi förvaltar cirka 740 hyresbostäder och 22 500 kvm lokalyta i Mjölby och Motala.

”Vår ambition är att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med effektiv förvaltning och hög servicegrad. En grundlig lokalkännedom som vår farfar Karl-Edvin Egir värdesatte högt ser även vi är en viktig del i vår fastighetsförvaltning” – Edvin & Anna-Karin Egir

Ett tryggt boende

Vår ambition är att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med effektiv förvaltning och hög servicegrad.

Drivet av Egirs sen 1938

Grunden till den verksamhet som vi bedriver idag lades då Wilhelm Egir på slutet av 1800-talet verkade som byggmästare och lantbrukare i Orlunda socken mellan Skänninge och Vadstena. 1938 grundades Egirs Byggnads Aktiebolag av Wilhelms son, byggmästare Edvin Egir.

Edvin Egir medverkade till att många hyreshus och större villor uppfördes i Skänninge under mellankrigstiden. I mitten av 1920-talet fick Edvin ett stort uppdrag när Verner Von Heidenstam lät uppföra sin bostad Övralid utanför Motala. Edvin fungerade som byggledare och omsatte skisser till färdig byggnad.

1952 tog Edvins son Karl-Edvin Egir över VD-posten. Karl-Edvin byggde prisvärda bostäder och industrier, främst i västra Götaland. Enligt Karl-Edvin krävdes det grundlig lokalkännedom för fullgott byggande. Järnvägsgatan 20, Lagmansgatan 16, Lagmansgatan 17 och Lagmansgatan 24 är några exempel på fastigheter i Mjölby som Karl-Edvin byggde vilka även idag finns i vårt fastighetsbestånd.

År 1982 var det dags för nästa generation att ta över VD-posten, Bo Egir. Bo Egir drev byggföretaget under många år men verkade även som fastighetsförvaltare.

 

Utveckling över 100 år

Fyra generationer Egir har verkat som byggare i västra Östergötland under hundra år. Verksamheten har över tiden utvecklats till att även innefatta fastighetsförvaltning, Egirs Fastigheter. Under resans gång har det byggts och förvärvats fastigheter som idag innefattar ett bestånd på cirka 740 lägenheter och 22.500 kvm lokalyta i Mjölby och Motala.

Idag är det femte generationen Egir som driver vidare fastighetsförvaltningen genom syskonen Edvin Egir och Anna-Karin Egir.