Vanliga frågor

Du kan nå oss per telefon 0142 29 98 80 eller e-post info@egirs.se. Vi försöker svara på dina frågor så snabbt som möjligt. Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna vi får.

Din uppsägningstid är 3 månader från kommande månadsskifte. Vid dödsfall gäller 1 månad. Du kan smidigt säga upp din lägenhet på Mina sidor genom e-signering. Det finns även plats på hyresgästens kontraktskopia att skriva under uppsägningen och sedan lämna in till oss på kontoret. Uppsägningen är definitiv och Egirs Fastigheter börjar omedelbart att söka ny hyresgäst till den uppsagda lägenheten. Hyresgästen kan få förkortad uppsägningstid om ny hyresgäst finns som tar över lägenheten. Den nya hyresgästen utses alltid av Egirs Fastigheter.
Om du bor i ett flerfamiljshus måste du acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du aldrig tåla. Med störning menas något som en boende uppfattar som störande eller obehagligt, till exempel att en granne spelar hög musik. Sker en störning utanför vår kontorstid kan man vända sig till Avarn Securitys trygghetsjour som gör en utryckning. Telefonnummer: 010-210 90 00 Vardagar: Efter kl 16:00 Helg och helgdagar: Dygnet runt
Vilken dag och tid som besiktning av lägenheten ska ske beställer du själv av vår kundtjänst senast två veckor innan avflyttningsdagen. Vid besiktningen kontrollerar vi både lägenhetens skick och flyttstädning. Tänk på att du får stå för kostnader för onormalt slitage och skador i lägenheten. Om städningen inte är godkänd kommer vi att kräva ersättning för att rätta till problemet. Nycklar till lägenheten lämnas till oss när besiktningen är godkänd.
Normalt sett är det alltid 3 månaders uppsägningstid. Byter du lägenhet inom vårt bestånd behöver du inte vänta tiden ut om du skall flytta till en lägenhet som står tom. Som en service till våra hyresgäster försöker vi tillgodose önskemål om tidigare avflyttning.
Endast med vårt godkännande får du hyra ut din lägenhet i andra hand. Hyr du ut din lägenhet utan tillstånd riskerar du att förlora hyresrätten. Tänk också på att: Andrahandsuthyrning aldrig får vara förenad med besittningsrätt. Ett speciellt kontrakt måste upprättas för detta. Uthyrningen måste vara tidsbegränsad. Du måste ha godtagbara skäl för att hyra ut i andra hand.
Vid inflyttning kvitteras 3 nycklar för varje lägenhet. Det finns möjlighet att beställa extra nyckel hos oss. Kopiering av nycklar är förbjudet och alla våra nyckelsystem är slutna. Förlust av nyckel medför omläggning eller byte av cylinder, vilket debiteras hyresgästen.
Vanliga frågor och svar

Får jag hyra ut lägenheten i andra hand? Hur kan jag byta lägenhet inom Egirs?  Läs vår guide ”Vanliga frågor och svar”.

Mina sidor

På Mina sidor kan du som hyresgäst hos oss på Egirs Fastigheter få tillgång till funktionerna Min hyra och Felanmälan.

Felanmälan

Det finns olika sätt att gå tillväga för att gör en felanmälan. Här beskriver vi dina alternativ och öppettider.