Du kan nå oss per telefon 0142 29 98 80 eller e-post info@egirs.se. Vi försöker svara på dina frågor så snabbt som möjligt. Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna vi får.

Allt om nycklar

Vid inflyttning kvitteras 3 nycklar för varje lägenhet. Det finns möjlighet att beställa extra nyckel hos oss. Kopiering av nycklar är förbjudet och alla våra nyckelsystem är slutna. Förlust av nyckel medför omläggning eller byte av cylinder, vilket debiteras hyresgästen.

Får jag hyra ut lägenheten i andra hand?

Endast med vårt godkännande får du hyra ut din lägenhet i andra hand. Hyr du ut din lägenhet utan tillstånd riskerar du att förlora hyresrätten. Tänk också på att:

 Andrahandsuthyrning aldrig får vara förenad med besittningsrätt. Ett speciellt kontrakt måste upprättas för detta.

 Uthyrningen måste vara tidsbegränsad.

 Du måste ha godtagbara skäl för att hyra ut i andra hand.

Lägenhetsvisning

Intresserade hyresgäster kan få visning av lägenheter. Om den avflyttade hyresgästen finns kvar sker detta i samråd med denna. Avflyttade hyresgästen är skyldig att bistå visningen. Kontakta Agneta Gustafsson för vidare info eller visning tfn: 0142-299880, 070-4202690.

Vad gäller när jag byter lägenhet inom Egirs?

Normalt sett är det alltid 3 månaders uppsägningstid. Byter du lägenhet inom vårt bestånd behöver du inte vänta tiden ut om du skall flytta till en lägenhet som står tom. Som en service till våra hyresgäster försöker vi tillgodose önskemål om tidigare avflyttning.

Vad gäller vid uppsägning?

Generellt finns det en uppsägningstid på 3 månader från kommande månadsskifte. Vid dödsfall gäller 1 månad. Uppsägning skall vara skriftlig. Det finns plats på hyresgästens kontraktskopia och denna kan med fördel användas. Uppsägningen är definitiv och Egirs Fastigheter börjar omedelbart att söka ny hyresgäst till den uppsagda lägenheten. Hyresgästen kan få förkortad uppsägningstid om ny hyresgäst finns som tar över lägenheten. Den nya hyresgästen utses alltid av Egirs Fastigheter.

Vad gäller vid utflyttning?

När lägenheten är urstädad lämnar hyresgästen samtliga utlämnade nycklar till oss och kontaktar oss för besiktning. Lägenheten skall återlämnas i samma skick som vid inflyttning med undantag av normalt slitage. Lägenheten skall besiktigas när den är tömd och städad. Besiktning beställer du hos våra fastighetsskötare på telefontiderna, mån-fre, 07.00-07.30 / 12.30-13.00. Tel: 0142-18145.

Vad gör jag om grannarna stör?

Vi har inlett ett samarbete med Securitas Störningsjour gällande allvarlig störning.

Ibland händer det att en granne stör med tex hög musik eller högljudd fest. I första hand talar man själv med sin granne. I andra hand ringer man Egirs under kontorstid, som sedan kontaktar den störande. Går det inte att lösa problemet på detta sätt eller att störningen är av allvarligare karaktär utanför kontorstid kan man vända sig till störningsjouren. Telefonnummer till Securitas är:

Mjölby: 010 470 51 93
Motala: 010 470 52 22

Så här kommer det att gå till.

När en anmälan om allvarlig störning kommer in till störningsjouren åker Securitas ut och pratar med den störande. Första vardagen efter anmälan får Egirs ett meddelande om att störning skett. Den störande kontaktas då av Egirs för att få information om vilka regler som gäller.

Upprepade störningar kan leda till uppsägning av hyreskontrakt.

Den som bevisligen stört sina grannar kommer att få betala vad det kostar Securitas att göra en sådan utryckning. Idag är den kostnaden 2900:- per utryckning.

Klagomål av denna typ ser vi allvarligt på. En hyresgäst som stör för mycket riskerar att förlora rätten till sin lägenhet.

Om du tror dig ha ett svårlöst problem, se då till att anteckna noga inför samtal med oss och din granne. Skriv ned vem som stör friden, tidpunkt för störandet samt hur du blir störd. Se också till att samla uppgifter från så många vittnen som möjligt.

Om inte vi tillsammans kan lösa problemet, vilket är högst ovanligt, lämnar vi det vidare till Hyresnämnden, för ansökan om uppsägning av hyreskontrakt.