Intresseanmälan

Formulär för intresseanmälan

  Jag söker
  1 ROK2 ROK3 ROK4 ROK5 ROK6 ROK

  Områden jag är intresserad av
  Mjölby östraMjölby västraMotala

  Intresseanmälan lägenhet

  För att kunna behandla din ansökan behöver vi inhämta vissa personuppgifter om dig, fyll i dessa i formuläret på denna sida. Nedan finns även en informationstext om den behandling av personuppgifter som kommer att ske, läs igenom denna noggrant. Vi behöver ett medgivande av dig.

  OBSERVERA att vi på Egirs Fastigheter inte tillämpar något kösystem. Vi förbehåller oss rätten att fritt välja hyresgäst.

  Efter att du gjort en intresseanmälan är det viktigt att du då och då kontaktar oss så vi vet att du fortfarande är intresserad av en lägenhet. Detta gör du bäst genom att ringa vår kundtjänst på telefonnummer 0142-299880.

  Om du inte hör något från oss eller vi inte blir kontaktade av dig inom 3 månader från det att du gjort din intresseanmälan kommer din ansökan med tillhörande personuppgifter att raderas.

  Behandling av personuppgifter

  De personuppgifter du lämnar i intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Vi kan även komma att behöva uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.

  Uppgifterna kommer endast att behandlas inom Egirs Fastigheter. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

  Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din intresseanmälan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan om bostad avslås eller om ovannämnda tidsfrist på tre månader överstigs. Om skälet till att ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.

  Om du önskar ändra eller ta bort några uppgifter kontakta oss på vår kundtjänst så ordnar vi detta.