GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. Vi på Egirs Fastigheter är angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter vi har om dig behandlas enligt detta regelverk.

Behandling av personuppgifter

Vi samlar endast in, lagrar eller använder de personuppgifter som är nödvändiga för vårt bestämda ändamål. Vi skyddar dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som till exempel lösenordsskydd och begränsad behörighet.

Exempel på när vi behandlar dina personuppgifter:

Vid insamlande av information vid intresseanmälan.

För att identifiera dig som hyresgäst och för att hantera och leverera tjänster i enlighet med ditt hyresavtal.

För att hantera dina fakturor och betalningar samt kreditupplysningsändamål.

För att kunna utföra service och support.

För att kunna utveckla och förbättra våra tjänster.

För att ge dig som hyresgäst olika typer av information.

När du registrerar dig på ”Mina sidor”

Personuppgifter som behandlas

Kontaktuppgifter som till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, ekonomiska förhållanden, kontoinformation och eventuellt ytterligare uppgifter i enligt med vad som anges i tillämpliga avtal eller information.

Eventuellt annan information som vi delges av dig i din kontakt med oss.

Delgivande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att delas med tredje part för de ändamål som vi tagit upp ovan. Vi vill poängtera att detta gäller endast kopplat till vår relation med dig som nuvarande, framtida eller före detta hyresgäst.

Vid speciella ändamål kan vi behöva delge information till vissa myndigheter.

Gallring av personuppgifter

Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Uppgifterna kan dock i vissa fall sparas, till exempel för att kunna bevaka kvarstående fordringar som rör hyresförhållandet samt om ett hyresförhållande har upphört på grund av misskötsamhet.

Rättigheter

Du har rätt att ta del av de uppgifter som vi har registrerat om dig. Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag en gång per år. Detta gör du genom en skriftlig begäran som skickas till:

Egirs Fastigheter
Box 316
59524 Mjölby

Registerutdraget sänds sedan till din folkbokföringsadress. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få det rättat.

När det gäller frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på info@egirs.se.