Boenderegler

Vi sätter trivsel och säkerhet högst. Bor du hos oss begär vi att du följer våra boenderegler. Det är sunt förnuft som gäller och att bemöta dina grannar så som du själv vill bli bemött.

Ordning & reda

Håll ordning i trapphuset, i källare och övriga gemensamma utrymmen samt utomhus i ditt bostadsområde.

Förhindra inbrott

Hjälp till att förhindra inbrott. Ställ aldrig upp entrédörrar, lås alltid källardörrar och var uppmärksam på obekanta människor i din fastighet.

Ljud och störningar

Om du bor i ett flerfamiljshus måste du acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du aldrig tåla.

Låt din musik, radio och TV vara underhållning för dig och inte dina grannar.

Mellan klockan 22.00 och 06.00 (09.00 på helgdagar) är det extra viktigt att du inte stör någon granne.

Ska du ha fest kan det vara bra att informera dina grannar om det i god tid. Gör ett trevligt besök eller sätt upp en lapp. Glöm heller inte att det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande.

Renovera själv

Du har rätt att själv renovera i din lägenhet som till exempel att måla eller tapetsera.

Tänk dock på att arbetena måste göras fackmannamässigt och att förändringen, valet av färger till exempel, inte får vara för extrem. Då kan du bli skyldig att ersätta kostnaden för att återställa bostaden i ursprungligt skick när du flyttar från lägenheten.

Det är inte tillåtet att ändra lägenhetens planlösning genom att ta bort eller sätta upp en fast vägg eller göra ett valv mellan två rum. Om du skulle vilja måla om i badrummet eller lacka om köksluckor eller skåpsdörrar, prata med din hyresvärd.

Det är inte tillåtet att byta ut fast köksutrustning, montera köksfläkt med anslutning till befintligt ventilationssystem eller bygga om ett separat duschrum eller klädkammare till bastu. Om du gör det kan du bli tvingad att omgående återställa lägenheten.

Du får inte kakla själv i ditt badrum. Eftersom fuktspärren i badrummet är viktig är det inte heller tillåtet att borra i väggar eller golv utan hyresvärdens tillåtelse.

Var försiktig när du borrar i väggar och gör inte fler eller större hål än du måste. Ett tips när du borrar hål i en vägg är att göra ett kryss i tapeten, vika upp kanterna och sedan borra i den tapetfria väggen. Det blir då enklare att spackla igen hålet efteråt och vika tillbaka tapeten vid flytt. I våtutrymmen eller i kakelplattor får du inte borra alls.

Elinstallationer och lagning av elektrisk utrustning ska du överlåta till en fackman. Kontakta din hyresvärd om strömbrytare, vägguttag eller fasta installationer behöver lagas eller bytas.

Avlopp

I toaletten spolar du bara ner det som hör hemma där. Tops, våtservetter, kattsand m.m. får inte spolas ner i toaletten då detta täpper till avloppet.

Lägenhetsförråd

Till våra lägenheter finns det vanligtvis vinds- eller källarförråd. I dessa förråd får du av brandsäkerhetsskäl inte förvara miljö- eller brandfarliga ämnen eller dra in egen el. Egirs Fastigheter tar inget ansvar för det du förvarar i förrådet. Förvara inte ömtåligare saker direkt på golvet eller utmed ytterväggarna då de kan riskeras att bli fuktskadade. För att minska stöldrisken uppmanar vi dig att inte förvara stöldbegärlig egendom i lägenhetsförrådet. Vad som räknas som stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. När du lämnar förråden, glöm inte att låsa ditt eget förråd, källar- eller vindsdörren samt att släcka belysningen.

Källare och vind

Det är förbjudet att ställa möbler, cyklar, pulkor och brännbara föremål i vinds- och källargångarna. De allmänna utrymmena i källaren och på vinden får inte tjäna som skräpupplag. Är gångar blockerade kan det försvåra en utrymning i händelse av brand. Föremål som står på allmän plats körs till tippen och frakten debiteras hyresgästen.

Tvättstugan

Lämna tvättstuga och torkrum som du själv vill finna dem. Följ tvättanvisningarna och ordningsreglerna noga. Tänk miljömässigt när du tvättar och använd inte mer tvättmedel än nödvändigt. Tänk på att lämna ditt husdjur hemma då många kan vara allergiska.

Rökning

Att hyresgäster störs av rökning är tyvärr ett återkommande problem. Vi har valt att införa rökförbud i våra nya hyreskontrakt och vår långsiktiga målsättning är att alla våra fastigheter ska vara rökfria. Förbudet gäller mot rökning i lägenheten och i fastigheten samt balkong och uteplats.

Hyresgäster kommer att krävas på ersättning för det fall det under hyrestiden uppstår skador och/eller onormalt slitage i lägenheten på grund av rökning.

Efter beslut av riksdagen är det fr.o.m. 1 juli 2019 förbjudet att röka på bland annat lekplatser och vid entréer dit allmänheten har tillträde. De nya reglerna gäller all rökning inklusive e-cigaretter.

Sopor och tidningar m.m.

Lämna dina sopor väl inslagna i våra sopkärl, knyt två gånger. Kasta ej kartonger m.m. i sopkärlen, de är till för hushållssopor. Glas, tidningar, förpackningar och papper lämnar du till återvinning.

Husdjur

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet. Däremot är det viktigt att du tar hänsyn till dina grannar. Hör dig gärna för med dina grannar så att ditt husdjur inte stör dem. Kom ihåg att du ansvarar för djuret och att du måste se till att de inte smutsar ner eller skadar lägenheten. Skador i din lägenhet som orsakats av katt eller annat husdjur får du som hyresgäst betala själv. Kostnaden vid sanitär olägenhet (t.ex. kattkiss i golv och väggar) kan i värsta fall uppgå till mycket höga belopp.

Balkongen

Skaka inte kläder, mattor etc genom ditt fönster eller från din balkong. Sätt balkonglådor och dylikt på balkongräckets insida.

Parabolantenner

Normalt sett tillåter vi inte uppsättning av parabolantenner på våra fastigheter. Ta kontakt med oss om du har några frågor kring detta.

Grilla

Använd gärna de gemensamma grillplatserna på gårdarna. Du kan också ta med en egen grill till gården. Tänk dock på att kontrollera vindriktning och avstånd till grannarna. Tänk också på brandrisken och placera grillen långt ifrån fasaden. Innan du lämnar grillen så måste den vara ordentligt släckt och kom ihåg att städa efter er. Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna!

Vanliga frågor och svar

Får jag hyra ut lägenheten i andra hand? Hur kan jag byta lägenhet inom Egirs?  Läs vår guide ”Vanliga frågor och svar”.

Mina sidor

På Mina sidor kan du som hyresgäst hos oss på Egirs Fastigheter få tillgång till funktionerna Min hyra och Felanmälan.

Felanmälan

Det finns olika sätt att gå tillväga för att gör en felanmälan. Här beskriver vi dina alternativ och öppettider.