Utflyttning

Information om vad som gäller om du vill säga upp ditt boende, hur du går tillväga och tips på saker att tänka på för en smidig utflytt.

Uppsägning

Du kan säga upp din lägenhet på Mina sidor genom e-signering. Det finns även plats på din kontraktskopia att skriva under och sedan lämna in till oss. Uppsägningstiden är tre månader och räknas i hela kalendermånader. Det innebär att den månad du säger upp ditt hyresavtal inte gäller som uppsägningsmånad utan det är månaden efter som blir den första hela månaden.

Förkortad uppsägningstid kan endast vara möjligt om ny hyresgäst finns som tar över lägenheten. Den nya hyresgästen utses alltid av Egirs Fastigheter.

Byte av hyresgäst sker senast den förste i månaden klockan 12:00. Då ska lägenheten vara besiktad och godkänd. Inträffar den förste på en helg eller helgdag flyttas det fram till nästkommande vardag.

Besiktning

Vilken dag och tid som besiktning av lägenheten ska ske beställer du av vår kundtjänst på telefonnummer 0142-299880 senast två veckor innan avflyttningsdagen.

Tänk på att du får stå för kostnader för onormalt slitage och skador i lägenheten. Förstörd parkett, oskäligt många hål i väggar och krossade fönsterrutor är exempel på sådana skador.

Vid besiktningen kontrollerar vi både lägenhetens skick och flyttstädning. Om lägenheten inte är ordentligt städad när du lämnar den måste vi tyvärr debitera dig för detta.

Utrustningen

Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats vid besiktningen. Hit hör t ex dörrar, badrumsskåp, hatthylla, gardinfästen osv.

Garaget

Kanske har du garageplats där du förvarar saker till bilen. Städa och se till så att inget blir kvarglömt.

Post

Glöm inte att göra en adressändring och anmäla eftersändning av din post.

Hemförsäkring

Passa på att se över ditt försäkringsbelopp när du ändå byter adress.

Elmätare

Hyresgästen ombesörjer själv uppsägning av el-abonnemanget.

Nycklar

Alla nycklar ska återlämnas. Även kopior du själv gjort. Kom också ihåg att lämna tillbaka eventuella garage och förrådsnycklar, nycklar till tvättstugan etc.

Slarvar du bort några nycklar får du bekosta nyckel samt omläggning av cylinder eller eventuellt nytt lås.

Förrådet

Glöm inte att tömma och städa förrådet.

Grovsopor

Det blir gärna en del grovsopor vid flyttning. Använd de kommunala återvinningsstationerna. Grovsopor får inte slängas i fastighetens sopkärl eller allmänna utrymmen.

Vanliga frågor och svar

Får jag hyra ut lägenheten i andra hand? Hur kan jag byta lägenhet inom Egirs?  Läs vår guide ”Vanliga frågor och svar”.

Mina sidor

På Mina sidor kan du som hyresgäst hos oss på Egirs Fastigheter få tillgång till funktionerna Min hyra och Felanmälan.

Felanmälan

Det finns olika sätt att gå tillväga för att gör en felanmälan. Här beskriver vi dina alternativ och öppettider.