Uthyrningspolicy

I vår strävan att skapa trivsamma boenden med nöjda hyresgäster är vår uthyrningspolicy vår ryggrad. Vem du än är har du rätt att bo hos oss på Egirs Fastigheter så länge du uppfyller våra grundkrav och följer vår uthyrningspolicy. Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt och lyckat samarbete.

Den blivande hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande, ha svenskt person- eller samordningsnummer eller skandinaviskt personnummer samt vara en skötsam hyresgäst.

Det är den person som fått erbjudandet som ska teckna hyresavtalet och bo i bostaden.

Den blivande hyresgästen ska kunna betala hyran för den sökta lägenheten. Bedömningen av inkomsten som godtagbar grundas på Konsumentverkets riktlinjer där cirka 1/3 av stadigvarande inkomst efter skatt bör kunna gå till bostadshyra.

Som stadigvarande inkomst ser vi till exempel lön, pension, A-kassa eller studiemedel. Beslut om godkännande grundar sig dock alltid på en samlad bedömning av den sökandes situation och kan ge utrymme för en viss flexibilitet.

Du ska kunna styrka inkomst, uppvisa referens från i första hand tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare.

Vi gör en rutinmässig kreditupplysning på alla blivande hyresgäster. Denna får inte visa på betalningsanmärkningar, skulder eller andra för boendet negativa referenser.

Följande begränsningar gäller för maximalt tillåtet antal boende per lägenhet:

1 rok <49 m², max två personer
2 rok <70 m², max fyra personer
3 rok <90 m², max sex personer
4 rok <110 m², max åtta personer
5 rok <120 m², max tio personer
>120 m², maximalt tio personer

Tidigare boenden ska vara störningsfria.

I samband med utkvittering av nycklar skall ny hyresgäst kunna uppvisa att man vid tidpunkten för inflyttning har en giltig hemförsäkring.

För intern omflyttning måste hyresgästen ha bott minst 2 år i samma lägenhet innan hon/han kan börja söka annan lägenhet. Vid kortare tid kan byte prövas från fall till fall om det finns särskilda skäl. Hyreslagens regler gäller för direktbyten, överlåtelser och andrahandsuthyrning.

Vid publicering av lägenheter på hemsidan anges i vissa fall önskad målgrupp som trapphus/fastighet/område är lämplig för.

Vi förbehåller oss rätten att välja hyresgäst.