Trygghetsjouren är en service för dig som är hyresgäst hos Egirs Fastigheter. Vi vill att du ska trivas och känna dig trygg i ditt hem.

Om du bor i ett flerfamiljshus måste du acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du aldrig tåla. Låt din musik, radio och TV vara underhållning för dig och inte dina grannar. Mellan klockan 22.00 och 06.00 (09.00 på helgdagar) är det extra viktigt att du inte stör någon granne.

Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp detta direkt med grannen. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det är viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Tyvärr händer det ibland att hög musik, bråk och skrik i lägenheter eller trapphus når ljudnivåer utöver det normala, då kan du vända dig till Trygghetsjouren. Trygghetsjouren gör insatser vid akuta och allvarliga störningar, i andra fall ska du kontakta oss under ordinarie kontorstid/felanmälan.

När du kontaktar Trygghetsjouren tar personalen på Securitas personligen kontakt med den som stör och gör denne uppmärksam på att klagomål förekommit. Om störningen bedöms som allvarlig tillkallas polis. Störningsanmälningarna meddelas sedan till oss så att vi kan följa upp störningen.

Så här gör du om akut eller allvarlig störning pågår:

Ring Trygghetsjouren.

Tala om ditt namn, adress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas med sekretess.

Berätta vad som är störande och eventuellt vem som stör.

Securitas personal tar kontakt med den som stör. Om du inte kan ange vem det är, tar Securitas själv reda på det vid sitt besök.

Den som bevisligen stört sina grannar kommer att få betala vad det kostar Securitas att göra en sådan utryckning. Idag är den kostnaden 2900:- per utryckning.

Securitas Trygghetsjour når du på:

Mjölby: 010 470 51 93
Motala: 010 470 52 22