1938 var året då Egirs Byggnads Aktiebolag, numera Egirs Aktiebolag, bildades. Under hundra år har fyra generationer Egir verkat som byggare i västra Östergötland.

Wilhelm Egir

Wilhelm Egir, 1857-1937

Indelt soldat som timmerman vid Livgrenadjär-regementet, sedan slutet av 1800-talet byggmästare och även lantbrukare i Orlunda socken mellan Skänninge och Vadstena.

Edvin Egir

Edvin Egir, 1885-1964

Utexaminerad från Katrineholms Praktiska Skola 1907, verksam i Skänninge som byggmästare, konsult projektör och kontrollant, grundade 1938 Egirs Byggnads Aktiebolag.

Karl-Edvin Egir

Karl-Edvin Egir 1927-2010

Född i Skänninge 1927, utexaminerad som byggnadsingenjör från Norrköpings tekniska gymnasium 1948, VD från 1952 och arbetande styrelseordförande sedan 1982.

Bo Egir

Bo Egir, 1955-2013

Född i Skänninge 1955, utexaminerad från 4-årig husbyggnadsteknisk linje vid Katrineholms Tekniska Skola och efter ekonomistudier verksam i företaget, VD från 1982.

Under resans gång byggdes och förvärvades fastigheter till ett bestånd som i dag uppgår till ca 670 lägenheter och 18.000 kvm lokalyta i Mjölby och Motala.