Vad gör jag om grannarna stör?

Om du bor i ett flerfamiljshus måste du acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du aldrig tåla. Med störning menas något som en boende uppfattar som störande eller obehagligt, till exempel att en granne spelar hög musik. Sker en störning utanför vår kontorstid kan man vända sig till Avarn Securitys trygghetsjour som gör en utryckning. Telefonnummer: 010-210 90 00 Vardagar: Efter kl 16:00 Helg och helgdagar: Dygnet runt
Egirs Fastigheter

Vi är Mjölbys största privata fastighetsbolag
och förvaltar cirka 740 hyresbostäder och
22 500 kvm lokalyta i Mjölby och Motala.