Vad gäller vid utflyttning?

Vilken dag och tid som besiktning av lägenheten ska ske beställer du själv av vår kundtjänst senast två veckor innan avflyttningsdagen. Vid besiktningen kontrollerar vi både lägenhetens skick och flyttstädning. Tänk på att du får stå för kostnader för onormalt slitage och skador i lägenheten. Om städningen inte är godkänd kommer vi att kräva ersättning för att rätta till problemet. Nycklar till lägenheten lämnas till oss när besiktningen är godkänd.
Egirs Fastigheter

Vi är Mjölbys största privata fastighetsbolag
och förvaltar cirka 740 hyresbostäder och
22 500 kvm lokalyta i Mjölby och Motala.