Vad gäller vid uppsägning?

Din uppsägningstid är 3 månader från kommande månadsskifte. Vid dödsfall gäller 1 månad. Du kan smidigt säga upp din lägenhet på Mina sidor genom e-signering. Det finns även plats på hyresgästens kontraktskopia att skriva under uppsägningen och sedan lämna in till oss på kontoret. Uppsägningen är definitiv och Egirs Fastigheter börjar omedelbart att söka ny hyresgäst till den uppsagda lägenheten. Hyresgästen kan få förkortad uppsägningstid om ny hyresgäst finns som tar över lägenheten. Den nya hyresgästen utses alltid av Egirs Fastigheter.
Egirs Fastigheter

Vi är Mjölbys största privata fastighetsbolag
och förvaltar cirka 740 hyresbostäder och
22 500 kvm lokalyta i Mjölby och Motala.