Vad gäller när jag byter lägenhet inom Egirs?

Normalt sett är det alltid 3 månaders uppsägningstid. Byter du lägenhet inom vårt bestånd behöver du inte vänta tiden ut om du skall flytta till en lägenhet som står tom. Som en service till våra hyresgäster försöker vi tillgodose önskemål om tidigare avflyttning.
Egirs Fastigheter

Vi är Mjölbys största privata fastighetsbolag
och förvaltar cirka 740 hyresbostäder och
22 500 kvm lokalyta i Mjölby och Motala.