Hur gör vi med nycklar?

Vid inflyttning kvitteras 3 nycklar för varje lägenhet. Det finns möjlighet att beställa extra nyckel hos oss. Kopiering av nycklar är förbjudet och alla våra nyckelsystem är slutna. Förlust av nyckel medför omläggning eller byte av cylinder, vilket debiteras hyresgästen.
Egirs Fastigheter

Vi är Mjölbys största privata fastighetsbolag
och förvaltar cirka 740 hyresbostäder och
22 500 kvm lokalyta i Mjölby och Motala.