Får jag hyra ut lägenheten i andra hand?

Endast med vårt godkännande får du hyra ut din lägenhet i andra hand. Hyr du ut din lägenhet utan tillstånd riskerar du att förlora hyresrätten. Tänk också på att: Andrahandsuthyrning aldrig får vara förenad med besittningsrätt. Ett speciellt kontrakt måste upprättas för detta. Uthyrningen måste vara tidsbegränsad. Du måste ha godtagbara skäl för att hyra ut i andra hand.
Egirs Fastigheter

Vi är Mjölbys största privata fastighetsbolag
och förvaltar cirka 740 hyresbostäder och
22 500 kvm lokalyta i Mjölby och Motala.