Affärsidé, strategi och mål

Egirs Fastigheters affärsidé är att långsiktigt och med god lokal marknadskännedom förvärva, utveckla och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter belägna i Mjölby och Motala med omnejd.

Egirs Fastigheter ska genom korta beslutsvägar erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med effektiv förvaltning och hög servicegrad.