Egirs Fastigheter har tecknat avtal med Avarn Security

Egirs Fastigheter har tecknat avtal med Avarn Security

Från och med 29/12 tar säkerhetsbolaget Avarn Security över fastighetsjour och trygghetsjour på Egirs Fastigheter i Mjölby och Motala.

Fastighetsjour

Kontakta Avarn Security om du har ett akut fastighetsärende. Exempel på fel kan vara att byta huvudsäkring, stoppa vattenläckor, låsöppning samt ta hand om skador på fastigheten.

Trygghetsjour

Om du bor i ett flerfamiljshus måste du acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver du aldrig tåla. Med störning menas något som en boende uppfattar som störande eller obehagligt, till exempel att grannen spelar hög musik eller att det finns obehöriga som sover i trapphuset.

Telefonnummer till Avarn Securitys larmcentral: 010-210 90 00

Vardagar: Efter kl 16:00

Helg och helgdagar: Dygnet runt

Vi ser fram emot det nya samarbetet med Avarn Security!