Bredband via antennuttaget upphör

På grund av låg efterfrågan på bredband via antennuttaget har vi beslutat att avveckla denna form av bredband. Istället satsar vi fullt ut på att erbjuda fiber till så många hushåll som möjligt. Under hösten 2019 avslutas därför bredband och hemtelefoni via antennuttaget.

Bredband via antennuttaget ersätts av fiber

I och med att våra hem fylls av fler uppkopplade och smarta enheter som tv-apparater, surfplattor och mobiler, ställs högre krav på bredbandet. De senaste fem åren har över en miljon hushåll bytt till fiber och idag har mer än nio av tio flerfamiljshus och föreningar en fiberanslutning. Det gör att vi ständigt jobbar för att uppgradera vårt nät och utveckla våra tjänster.

De boende som idag har bredband och hemtelefoni via antennuttaget kommer att få tjänsterna kopplade till fiberuttaget istället. Vi kommer att kontakta alla hushåll som berörs av förändringen. Det är enkelt att komma igång med fiber och vi kommer att skicka ut information om hur bytet går till.

Det är endast bredband och hemtelefoni via antennuttaget som kommer att upphöra. Tv-tjänsten kommer fungera precis som vanligt.

Har du några frågor kring bytet till fiber? Kontakta i så fall Fastighetsservice på 0770-111 333 eller mejla fastighetsagarservice@telenor.se.


Vänliga hälsningar
Erik Stavaeus
Account Manager
B2B Sales Existing Customers Telenor Sverige AB
Telefon: 073-441-71-91 Organisations nr: 556421-0309 Säte: Stockholm
E-post: erik.stavaeus@telenor.se Hemsida: www.telenor.se