Fastighetsbestånd

42%

LOKALYTA

Andel av vårt bestånd som består av lokalyta - 17 932 kvm

58%

BOSTADSYTA

Andel av vårt bestånd som består av bostadsyta - 42 189 kvm

85%

MJÖLBY

Andel av vårt bestånd beläget i Mjölby

15%

MOTALA

Andel av vårt bestånd beläget i Motala