Author: admin

Under hösten och början på nästa år kommer Motala Kommun att bygga om Mossenområdet. Prinsgatan får en ny sträckning för att göra plats åt eventuell nybyggnation samt en parkering som endast kommer disponeras av våra hyresgäster på Brandmannen. Den nuvarande parkeringen kommer på grund av detta att...

Grundvattennivåerna är extremt låga efter flera regn- och snöfattiga år. Därför måste vi alla hjälpas åt att spara vatten. Varenda droppe räknas. Det kommunala dricksvattnet i Mjölby kommun tas i huvudsak från Svartån via Högbymon. Om vattennivån i Svartån skulle sjunka mycket, kan det hända att det...