Affärsidé, strategi och mål

Egirs Fastigheters affärsidé är att långsiktigt och med god lokal marknadskännedom förvärva, utveckla och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter belägna i Mjölby och Motala med omnejd.

Egirs Fastigheter ska genom korta beslutsvägar erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med effektiv förvaltning och hög servicegrad.

För att uppnå och bibehålla en effektiv förvaltning har vi tagit fram ett antal finansiella mål som inkluderar:

En stabil och god avkastning på eget kapital som med god marginal överstiger den riskfria räntan.
En soliditet som inte understiger 35 procent.
En belåningsgrad som inte överstiger 60 procent.