Nu Börjar Flytten av Prinsgatan

Under hösten och början på nästa år kommer Motala Kommun att bygga om Mossenområdet. Prinsgatan får en ny sträckning för att göra plats åt eventuell nybyggnation samt en parkering som endast kommer disponeras av våra hyresgäster på Brandmannen.

Den nuvarande parkeringen kommer på grund av detta att försvinna och vi kommer därför att anlägga ett antal tillfälliga parkeringsplatser på Brandmannen. Dessa parkeringsplatser får ni använda under tiden Motala kommun ändrar sträckningen på Prinsgatan samt under tiden vi bygger den nya parkeringen.

I samband med att Prinsgatan flyttas kommer Motala Kommun även att byta ut vattenledningar som ligger under mark i området vilket medför att framkomligheten blir begränsad för trafiken mellan Lagmansgatan och Kaptensgatan. Det är viktigt att ni som rör er i området respekterar avspärrningarna, följer skyltar och tar andra vägar om det är möjligt.

Vi vill också trycka på att det är viktigt att hålla barn under uppsikt så att de inte råkar ut för olyckor, om de är nyfikna på arbetsplatsen.

Vid frågor kontakta vår kundservice på telefon 0142 29 98 80 eller mail info@egirs.se.

Tillfälliga P-platser under byggtiden