Mjölby kommun uppmanar att spara på vattnet

Grundvattennivåerna är extremt låga efter flera regn- och snöfattiga år. Därför måste vi alla hjälpas åt att spara vatten. Varenda droppe räknas.

Det kommunala dricksvattnet i Mjölby kommun tas i huvudsak från Svartån via Högbymon.

Om vattennivån i Svartån skulle sjunka mycket, kan det hända att det inte går att pumpa upp vatten fort nog för att försörja ledningsnätet som vanligt.

Just nu råder inga restriktioner, men kommunen bevakar utvecklingen och om situationen kräver det, kan exempelvis bevattningsförbud införas.

Läs mer om hur du kan spara på vattnet!